Adatvédelem

A fent megadott adatokat (név, lakóhely, e-mail cím, telefonszám) az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeljük, kizárólag jelen konferencia, illetve a Cor et Lumen Christi egyéb alkalmainak szervezéséhez használjuk fel kapcsolattartás és tájékoztatás céljából, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adjuk. A Szervező kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettek az adatkezeléshez való hozzájárulás alapján, a regisztrációs űrlap kitöltésekor önkéntesen bocsátanak rendelkezésére. A részvevő a konferencia befejezését követően bármikor, indoklás nélkül kérheti személyes adatainak törlését. Tájékoztatunk, hogy a rendezvényen kép- és hangfelvétel készül. A rendezvényre való regisztrációval és a rendezvényen való részvétellel a résztvevő előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez a Rendezvényen a Szervező vagy a Szervező által megbízott szakember által történő hang és/vagy fényképfelvétel készítése útján, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezhető meg. Szervező a későbbiekben szabadon jogosult a Résztvevőről készített és készült hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, elhasználására (pl. a Rendezvények népszerűsítésére), közzétételére, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával.

Data protection

The above data (name, place of residence, e-mail address, telephone number) will be treated confidentially in accordance with the provisions of Act CXII of 2011 on Informational Self-Determination and Freedom of Information, they will only be used for the organization of this conference and other occasions of Cor et Lumen Christi for communication and information, and will not be passed on to third parties in any form. The Organizer processes only personal data that are voluntarily provided by the data subjects on the basis of their consent to data processing, when filling out the registration form. The participant may request the deletion of his/her personal data at any time after the end of the conference without justification. Please note that video and audio recordings will be made at the event. By registering for and participating in the event, the participant gives his/her prior and express consent to the recording and communication of his/her face, appearance and manifestations at the Event by making sound and/or photo recordings by the Organizer or a professional commissioned by the Organizer, provided that he/she can only be named with his/her express consent. The Organizer shall later be free to exploit, use (e.g. promote the Events), publish, publish and communicate to the public the audio and/or video recording and display made and made of the Participant, subject to legal requirements and respecting personal rights.